Cirrus Impuls ontmoeting & verbinding


Het lijkt erop dat in onze huidige samenleving minder aandacht en interesse uitgaat naar een goede sociale cohesie. Terwijl de behoefte aan betrokkenheid en er toe doen, op welke wijze dan ook, een universele menselijke behoefte is. Mede door het ontbreken van oprechte interesse in elkaar is er een toenemende toxische polarisatie gaande. Tussen verschillende groepen mensen lijkt steeds vaker (onbewust) onbegrip te ontstaan. Het voelt alsof mensen niet meer naar elkaar willen of kunnen luisteren en blijven 'steken’ in de eigen bubbel. 

 

De Cirrus Foundation wil dit tegengaan, want aandacht voor elkaar en beter begrip zorgt voor een betere samenleving. 

Wij ondersteunen daarom met donaties organisaties die ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen realiseren.

We zetten periodiek een '"call" (mogelijkheid om aanvragen in te dienen) open en vermelden het totaal beschikbare bedrag. Deze call wordt op onze website  gecommuniceerd met daarbij de specifieke kenmerken waaraan een aanvraag moet voldoen.  

We streven naar een zeer laagdrempelige en snelle wijze van beoordelen van de aanvragen. 

 

De 2e call is gesloten. 

 

De mogelijkheid om aan te vragen wordt afgesloten wanneer het maximale aantal aanvragen is bereikt of anders uiterlijk 30 mei 2024 23.59 uur.  Het maximum budget bedraagt  50.000

 

Nieuwe rondes in 2024 worden op deze website gezet en via linkedin gedeeld. 

 

Onderaan deze website pagina is het mogelijk om door middel van een quick scan te onderzoeken of u in aanmerking komt om een aanvraag te plaatsen.  Zonder het doorlopen van de quickscan is er geen aanvraag mogelijk. Indien de quickscan positief is, dan kunt u overwegen om door te gaan naar een definitieve aanvraag. 


 Algemene Voorwaarden voor een aanvraag

 

Het project moet zich centreren rondom een of meerdere van de volgende onderwerpen:

 

-Samen een activiteit ondernemen waarin een dialoog en ontmoeting mogelijk is. 

 

Denk aan 

 

-Samen koken, samen eten 

-Samen leren    

-Samen kunst (in de breedste zin van het woord) beoefenen, bekijken, bespreken

-Samen werken aan duurzaamheid / klimaatuitdagingen

 

Overige voorwaarden

 

-We waarderen een beknopt projectplan, waarin duidelijk aangetoond wordt dat het doel van de aanvraag is het werken met verschillende groepen mensen.

-In de aanvraag dient duidelijk te worden op welke wijze u als organisatie een impuls geeft aan het tot stand brengen van ontmoeting en verbinding, zoals hieronder omschreven bij achtergrond. 

-We waarderen een repeterend karakter van de activiteiten / ontmoetingen.

-Cirrus zal minimaal € 1.000,- en maximaal € 4.000,-  beschikbaar stellen. 

-We waarderen het werken met vrijwilligers. Professionals zijn niet uitgesloten. 

 

Achtergrond

 

Ontmoeten is vragen naar wat de ander raakt. Het gaat om luisteren naar elkaar en het er laten zijn, zonder het vervolg direct in te vullen. Zonder te denken dat jij verantwoordelijk bent voor hoe de ander zich voelt en andersom ook geen verwachting te hebben. Een belangrijk uitgangspunt voor ontmoeten is; je eigen besluit om er niet iets van te hoeven vinden. Je hoeft geen mening, noch oordeel te hebben. Je hoeft alleen maar te horen en te vragen. Interesse te tonen en je gedachten erover te laten gaan.  

 

Verbinding is de energie die bestaat of ontstaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen, kunnen geven en ontvangen zonder oordeel. Steun en kracht ontlenen aan de activiteit waaraan je hebt deelgenomen en/of de relatie of de groep die je hebt ontmoet. 

 

Werkwijze en doorlooptijd 

  • De aanvraag

Na het positief doorlopen van de quickscan kan een aanvraag worden geplaatst. Uw aanvraag wordt eerst gevalideerd en daarna  binnen 4 tot maximaal 6 weken na sluiting van de call beoordeeld. Het plaatsen van een aanvraag zou binnen circa 30-45 minuten moeten kunnen plaatsvinden indien er een projectplan of projectbeschrijving aanwezig is.  

  • De toekenning of de afwijzing

U krijgt een toekenning of een afwijzing. De hoofdredenen van afwijzing zijn: 

 

-Past niet (meer) binnen budget 

-Inhoud past niet voldoende bij uitgangspunten call

-Andere ingediende plannen passen beter bij call

-Een combinatie van bovenstaande 

 

Over de uitslag valt niet te corresponderen met De Cirrus organisatie.  

  • De evaluatie

- Van alle toekenningen verlangen wij binnen 3 weken na afronding van het project een verslag en minimaal 2 foto’s.  Het toezenden van deze informatie vindt plaats binnen het aanvraagportaal. 

- Het kan zijn dat uw project wordt uitgekozen voor een telefonische of digitale update of referentiecheck tijdens het project of uiterlijk tot 8 weken na beëindiging van het project. Uw contactpersoon kan hiertoe worden benaderd.

- Indien er twijfel bestaat over de juiste aanwending van verkregen financiële middelen, dan behoudt Cirrus zich het recht voor bedragen terug te vorderen. 

  • Betaling

-De betaling vindt plaats binnen 3 weken na definitieve toekenning.  

  • Uitsluitingen die we op voorhand willen communiceren:

- steun aan individuen

- maatjesprojecten

- jaarlijks terugkerende events

- steden- en scholen verbanden

- vakantiekampen

- hele grote organisaties 

- studentencongressen

- scholieren uitwisselingen

- reguliere onderwijsinstellingen

- noodhulp bij rampen

- speeltuinen en schoolpleinen

- jubileumvieringen

 


U kunt direct hieronder starten met de quickscan. U ziet hier de eerste vraag van zeven vragen.

U kunt met ja of met nee antwoorden door op ja of nee te klikken. 


De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten rondom ontmoeting & verbinding het 16e sustainable development goal. Lees hier meer over de SDG.