Welkom bij de Cirrus foundation!


  MISSIE

 

De Cirrus Foundation staat voor het positief benaderen van verschillen. Verschillen op ieder vlak. Wij gaan uit van de kracht die diversiteit brengt.  Door actief te luisteren wordt verschillend perspectief onderzocht en toegepast waardoor een beter resultaat binnen handbereik komt. Het omarmen van verschillen zorgt voor een sterke, flexibele en duurzame samenleving.  

 


Visie

 

De Cirrus Foundation helpt mee aan projecten die bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten en aan projecten die oplossingen en inzicht bieden in klimaatuitdagingen.  We stimuleren een ondernemende aanpak. We willen ruimte creëren voor verschillende denkbeelden en benaderingen binnen de thematieken. Onderwijs en kunst zijn belangrijke instrumenten die we hierbij graag inzetten. 

 

Kunst in een brede maatschappelijke context heeft een grote creatieve waarde die de dialoog tussen mensen aanspoort. De definitie van kunst verschilt van persoon tot persoon en daarom is kunst per uitstek geschikt om de kracht van diversiteit te ondersteunen.  Goed onderwijs leidt tot een opwaardering van persoon en maatschappij. Onderwijs is van het grootste belang omdat via het onderwijs systemische veranderingen kunnen worden nagestreefd met een blijvende impact.