Welkom bij de Cirrus foundation!


Doelen

De Cirrus Foundation werkt aan het realiseren van een schonere en meer duurzame samenleving en aan het realiseren van een veilige, respectvolle plek voor iedereen in de wereld. 

   MISSIE

 

De Cirrus Foundation staat  voor het positief benaderen van verschillen. Verschillen op ieder vlak. Wij gaan uit van de kracht die diversiteit brengt.  Door actief te luisteren wordt verschillend perspectief onderzocht en toegepast waardoor een beter resultaat binnen handbereik komt. Het omarmen van verschillen zorgt voor een sterke, flexibele en duurzame samenleving.  

 


Visie

 

De Cirrus Foundation helpt mee aan projecten die bijdragen aan het verbeteren van mensenrechten en aan projecten die oplossingen en inzicht bieden in klimaatuitdagingen.  We stimuleren een ondernemende aanpak. We willen ruimte creëren voor verschillende denkbeelden en benaderingen binnen de thematieken. Onderwijs en kunst zijn belangrijke instrumenten die we hierbij graag inzetten.