reguliere Ondersteuning


 

Wij zoeken organisaties die passen bij onze visie en binnen de op deze website beschreven thema’s klimaat en mensenrechten.

De ngo's waarmee we willen samenwerken voldoen in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden; 

  • de organisatie bestaat al een aantal jaren en is bewezen succesvol;
  • de organisatie heeft een duidelijke bestaande structuur; een omschreven beleid en heldere financiële begroting. Daarnaast ook een ervaren leiding, medewerker(s) en/of vrijwilligers;
  • het goede doel is op zoek naar een substantiële bijdrage om de volgende stap te kunnen maken in het bereiken van de beoogde doelen.  Wij verstrekken minimaal € 100.000 tot € 200.000 ondersteuning per jaar;
  • de projecten hebben geen commerciële aard.

Wanneer de foundation een bijdrage levert dan steunen wij hen gedurende een periode van drie tot vijf jaar.  Natuurlijk zetten we waar mogelijk het netwerk van de foundation in om de beoogde doelen te helpen realiseren. 

 


Goede doelen worden door ons proactief gezocht. 

Het is binnen de reguliere ondersteuning niet mogelijk zelf een aanvraag in te sturen.

 

We zullen in de regel zelf potentiële begunstigden/projecten benaderen.  We nemen een aanvraag (na een aantal gesprekken) alleen in behandeling als deze (minimaal) aan de hierboven genoemde vier randvoorwaarden voldoet.  Na het beoordelen van een eerste aanvraag zal er een aanvullend (reputatie) onderzoek plaatsvinden. 

 

Na het succesvol doorlopen van al deze fases komt de aanvraag in aanmerking voor beoordeling door het bestuur van de foundation. Bij een ondersteuning blijft de foundation actief betrokken, funding plus is de term die het beste past bij onze betrokkenheid.  We zoeken actief naar mogelijkheden om meer te doen dan alleen geld geven. 


Ondersteuning via Cirrus impuls

 

De Cirrus Foundation roept binnen de impuls "ontmoeting en verbinding" meerdere keren per jaar een call uit.  Met een call wil zij concrete projecten (minimaal € 1000 en maximaal € 4000 ) steunen die ontmoeting en verbinding aanjagen en polarisatie tegengaan.  Deze project ondersteuningen zijn via een aanvraag portaal beschikbaar. U moet een quick scan doorlopen om te bezien of u eventueel in aanmerking komt.  Deze activiteit start naar verwachting januari 2024. Klik hier voor meer uitleg. 

 


De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten onder meer het 17e sustainable development goal.

Lees hier meer over de SDG.