Ondersteuning aanvragen


 

Wij zoeken projecten die passen bij onze visie en binnen de op deze website beschreven thema’s klimaat en mensenrechten.

De projecten die voor onze steun in aanmerking komen voldoen in ieder geval aan de volgende randvoorwaarden; 

  • het project bestaat al een aantal jaren en is bewezen succesvol;
  • de organisatie heeft een duidelijke bestaande structuur; een omschreven beleid en heldere financiële begroting. Daarnaast ook een ervaren leiding, medewerker(s) en/of vrijwilligers;
  • het goede doel is op zoek naar een substantiële bijdrage om de volgende stap te kunnen maken in het bereiken van de beoogde doelen. Wij verstrekken minimaal € 150.000 tot € 200.000 ondersteuning per jaar;
  • de projecten hebben geen commerciële aard, maar kunnen wel sociale ondernemingen zijn;

Wanneer de foundation een financiële bijdrage levert dan steunen wij hen gedurende een periode van drie tot vijf jaar. Natuurlijk zetten we waar mogelijk het netwerk van de foundation in om de beoogde doelen te helpen realiseren. 

 


Goede doelen projecten worden door ons proactief gezocht. We zullen in de regel zelf potentiële begunstigden/projecten benaderen. Ook is het mogelijk voor een project zelf een aanvraag te plaatsen.  We nemen een aanvraag alleen in behandeling als deze (minimaal) aan de hierboven genoemde vier randvoorwaarden voldoet.   

 

Na het beoordelen van een eerste aanvraag vindt er een aanvullend onderzoek plaats waarin we graag persoonlijk kennismaken en uitgebreider ingaan op het project, projectdoelstelling en op de projectleiders. 

 

Pas na het succesvol doorlopen van deze twee aanvraagrondes komt de aanvraag in aanmerking voor beoordeling door het bestuur van de foundation. 


Via dit formulier kan een projectplan aan de Cirrus Foundation worden toegezonden. U kunt binnen drie weken een eerste reactie verwachten.


De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten het 17e sustainable development goal.

Lees hier meer over de SDG.