Nieuws


18 september 2023

 

Het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs (SKB) strijdt voor gelijke kansen voor álle kinderen. Maar hoe kunnen we deze strijd versnellen en nóg beter voeren?  Tijdens de Week van Gelijke Kansen (november 2023) organiseren zij een event dat niet gaat óver jongeren, maar stellen ze de jongeren juist centraal.  Cirrus is een van de fondsen die dit initiaitief steunt.  


7 juni 2023

 

Cirrus steunt TheBridge2Hope want mensenhandel en uitbuiting is in alle vormen verwerpelijk.  Deze mooie organisatie uit Amsterdam helpt jaarlijks meer dan 30 mensen. Zij krijgen o.a. psychosociale ondersteuning, Nederlandse les en voorlichting over gezonde voeding. Samen werken zij aan de wederopbouw van hun leven.  "Cirrus zal trachten nog net iets meer hulp te bieden dan alleen geld, al is dat uiteraard van het grootste belang" , aldus Angelique Koopmans, voorzitter van stichting TheBridge2Hope.


10 maart 2023

 

De Cirrus Foundation ondersteunt Takecare BNB uit Amsterdam.

Takecare BNB matcht vluchtelingen en gastgezinnen.  Ze ondersteunen Nederlandse huishoudens die voor 3 maanden een kamer aanbieden en vluchtelingen die daarvan gebruik willen maken.  TakeCare BNB verlicht de situatie in AZC's en ondersteund een zo optimaal mogelijke inburgering.  Cirrus zal takecare BNB voor 3 jaar steunen.  Samen met hen kijken we of we meer kunnen doen dan alleen geld geven. 

 


12 november 2022

 

Cirrus steunt stichting AVA (eenmalig) want zelfs in Nederland staan vrouwenrechten onder druk. We steunen AVA op alle punten:

 

• We vinden dat er te weinig geluisterd wordt naar wat vrouwen echt willen rond abortus en anticonceptie. 
• We vinden dat er te weinig onderzoek is naar hoe mensen anticonceptiemiddelen of een abortus hebben ervaren. 
• We zien amper vooruitgang wat betreft nieuwe voorbehoedsmiddelen (voor vrouwen én mannen). 
• We vinden dat er te weinig keuzevrijheid is. 
• We maken ons zorgen om het geluid van conservatief Nederland dat steeds luider klinkt. 

 

Fotograaf: Wesley Olland


16 maart 2022

 

Gegrepen door alle gebeurtenissen in en om Oekraïne heeft Cirrus besloten Free Press Unlimited eenmalig te steunen. Cirrus staat achter artikel 19 uit de Universele verklaring  van de rechten van de mens: 

 

“Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.”

 

We hebben onafhankelijke berichtgeving heel hard nodig om deze vreselijke situatie te kunnen blijven duiden. Een organisatie die staat voor onafhankelijke berichtgeving steunen we daarom van harte.


10 februari 2022

 

De Cirrus Foundation ondersteunt stichting Juttersgeluk uit Overveen.  Juttersgeluk combineert beach-cleanups met een sociaal upcycle atelier. Zij maken en verkopen nieuwe producten uit geraapt strand plastic. Cirrus ondersteunt Juttersgeluk voor een periode van vijf jaar. Bij Juttersgeluk zal Cirrus trachten nog meer samenwerkingen te stimuleren voor een zo optimaal mogelijk sociaal-circulair effect.


9 februari 2022

 

De Cirrus Foundation ondersteunt stichting Move uit Utrecht.  Move werkt aan het tegengaan van kansenongelijkheid en het stimuleren van talentontwikkeling van jongeren tussen 10 en 16 jaar.  Move werkt aan de sociale emotionele ontwikkeling van deze groep onder meer door de inzet van studenten.  Cirrus zal Move voor drie jaar ondersteunen met als doel Move voor de periode daarna nog toekomstbestendiger te maken. Ook stimuleren wij een nog intensievere samenwerking met alle partners van Move. 


12 december 2021

 

De Cirrus Foundation heeft besloten de stichting Support Casper eenmalig te ondersteunen. De stichting verricht baanbrekend onderzoek naar alvleesklier kanker. 


25 november 2021

 

De Cirrus Foundation werkt hard aan het realiseren van ondersteuningen om haar doelen te bereiken. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij i.s.m.  Wakibi een social impact fonds realiseren. Leer hier meer over dit project! 


23 april 2021

 

De Cirrus Foundation is van start! Het bestuur is aangetreden en de website is online. We zetten - nog wel heel stilletjes - de luiken open.  We hebben er heel veel zin in!