MENSENRECHTEN


Binnen het thema mensenrechten wil de Cirrus Foundation een actieve bijdrage leveren aan projecten die een focus hebben op de vrijheid en gelijkheid tussen mensen. Gelijkheid kan alleen bestaan door verschillen te omarmen.  Hierdoor ontstaat een evenwichtige samenleving met kansen voor ontplooiing voor iedereen. 

 

De Cirrus Foundation ziet om haar doelen te bereiken een belangrijke rol weggelegd voor het creëren van gelijke kansen en het aangaan van ontmoeting. 

 

Om elkaar te kunnen en willen begrijpen is juiste, respectvolle en volledige informatie met aandacht voor verschillende invalshoeken nodig.  Ook werkt Cirrus graag mee in projecten waarbij “anders zijn” positieve aandacht krijgt.


De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten het 10e en 16e sustainable development goal.

Lees hier meer over de SDG. ondersteuningen


De Cirrus Foundation ondersteunt TheBridge2Hope uit Amsterdam.  TheBridge2Hope begeleidt slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting naar een economisch onafhankelijk bestaan in vrijheid. Mensenhandel in Nederland. Helaas is het ook hier bittere noodzaak mensen te helpen aan een menswaardiger bestaan. Ook bij deze mooie organisatie zullen wij trachten over een wat langere periode nog net iets meer te doen dan alleen geld geven. 


De Cirrus Foundation ondersteunt Stichting Move uit Utrecht.  Move werkt aan het tegengaan van kansenongelijkheid en het stimuleren van talentontwikkeling van jongeren tussen 10 en 16 jaar.  Move werkt aan de sociale emotionele ontwikkeling van deze groep onder meer door de inzet van studenten.  


De Cirrus Foundation ondersteunt Takecarebnb uit Amsterdam. Takecarebnb matcht vluchtelingen met een verblijfsstatus en gastgezinnen voor een logeerperiode van drie maanden. In deze periode leren gast en gastgezin elkaar goed kennen, wat enorm helpt bij de integratie van de vluchteling in onze samenleving.