KlIMAAT


Binnen het thema klimaat wil de Cirrus Foundation projecten helpen realiseren die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. 

 

De Cirrus Foundation ziet de kracht van diversiteit als oplossing voor het realiseren van een schonere en meer duurzame wereld. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verschillende invalshoeken en belangen. Wij schenken bijzondere aandacht aan projecten die zich richten op energietransitie en circulaire economie.

 

Het vergroten van bewustwording, voor het realiseren van een positief effect op het natuurlijk kapitaal, is hierbij een essentieel onderdeel.


De Cirrus foundation ondersteunt met haar activiteiten het 13e sustainable development goal.

Lees hier meer over de SDG.